Om oss

Innovation

För ett framtidsorienterat företag räknas innovativt tänkande och handlande till grundpelarna i en framgångsrik företagsstrategi. För oss börjar innovation redan med produktsortimentet: Vårt breda utbud omfattar många högvärdiga produkter. Dessutom arbetar vi regelbundet på att utveckla nya produkter. I denna process bidrar våra kunder i hög grad med sin återkoppling. I fokus för vårt arbete står våra kunders intresse och tillfredsställelse. Genom moderna produktionslinjer och högautomatiserade processer garanterar vi ett utmärkt slutresultat med heltäckande service utan kostnad. Motiverade medarbetare med nya tankesätt samt mångårigt samarbete med leverantörer och logistikpartner är viktiga principer i vår företagsfilosofi för att vi ska vara framgångsrika och innovativa.

Passionen

Vid sidan av produktivitet och effektivitet är passion en oumbärlig faktor för vårt företags ständiga framgång. Vår passion återspeglas tydligt i våra produkter. Som ledande onlinetryckeri strävar vi efter att erbjuda de bästa produkterna på marknaden och ge våra kunder den bästa heltäckande servicen. Till detta hör inte bara användning av högvärdiga material och ständig optimering av tryck- och produktionsprocesser, utan även kontinuerlig utökning av vårt sortiment samt vidareutveckling av vår programvara. I främsta rummet står alltid våra kunders tillfredsställelse. Återkoppling från kunder bidrar i hög grad till att vi kan förbättra våra processer och vårt företag som helhet.

Vård

Kvalitet och prisstruktur hör till de viktigaste faktorerna för att företag ska kunna sticka ut bland konkurrenterna och överleva på marknaden. Vi fäster största vikt vid att erbjuda bästa kvalitet till attraktiva priser. Bearbetning av högvärdiga material och noggranna kvalitetskontroller är lika viktigt för oss som mångåriga samarbeten med leverantörer och logistikpartner. Transparenta processer och tydliga strukturer med platta hierarkier möjliggör bästa möjliga bearbetning av våra produkter och förstklassig service. Som ledande portal för högvärdiga tryckprodukter erbjuder vi våra kunder inte bara utmärkta resultat utan garanterar även en tillförlitlig infrastruktur från anskaffande av material till färdig produkt. I detta sammanhang står våra kunders tillfredsställelse alltid i främsta rummet....